Konfigurimi i e-Mailit në Outlook

Pyetjet dhe përgjigjet më të shpeshta

 

Si mund ta konfiguroj e-mailin tim në Microsoft Outlook?

Ka dy mënyra që mund ta konfiguroni emailin në Microsoft Outlook, ato janë POP3 dhe IMAP.

Për ta konfiguruar e-mailin kërkohen të dhënat për Incoming dhe Outgoing Server të cilat pa dyshim se mund ti merrni përmes e-mailit sapo porosia juaj të jetë aprovuar, por meqë ka pyetje të shpeshta për këtë temë atëher vendosem që ta postojmë edhe këtu.

Për ta pasur më të kjartë shembullin e paraqitur më poshtë ne kemi vendosur që si shembull të shërbej emaili [email protected]

 

Konfigurimi POP3 dhe IMAP me SSL

Email/Username: [email protected]  

Password: Fjalëkalimi juaj

Incoming Server: mail.kosoftdemo.com  

POP3 Port: 995 ; IMAP Port: 993

Outgoing Server: mail.kosoftdemo.com

SMTP Port: 465 ose 587 TLS

Authentication is required for IMAP, POP3, and SMTP.

 

Konfigurimi POP3 dhe IMAP pa  SSL

Email/Username: [email protected]  

Password: Fjalëkalimi juaj

Incoming Server: mail.kosoftdemo.com

POP3 Port: 110 ; IMAP Port: 143

SMTP Port: POP dhe IMAP = 25

Authentication is required for IMAP, POP3, and SMTP.

  • 96 Users Found This Useful
Was this answer helpful?