Mënyrat e pagesës

Mënyrat e pagesës
Cilat janë  mënyrat e pagesës në Kosoft.com? A ka mundësi të paguaj online dhe shërbimet të aktivizohen menjëher?
Këto janë disa nga pyetjet më të shpeshta që bëhët nga klientët tanë, dhe përgjigja natyrisht është e thjesht duke pasur parasysh se K’Osoft ofron disa mundësi pagesë.
Mënyrat e pagesës që ne ofrojmë janë:

Shqipëri:
Transfer Bankar  (Përmes bankes BKT në llogari në Kosovë)
Paypal
2Check Out
Credit Card

Kosovë:
Transfer Bankar (TEB, ProCredit Bank, BKT)
Paypal
2Check Out
Credit Card

Nëse vendosni të paguani përmes Transferit Bankar, të dhënat bankare të llogarisë, natyrisht shfaqen në faturën të cilen mund ta shifni në llogarinë tuaj të klientit, por për ta lehtësuar ne kemi vendosur të gjitha të dhënat bankare më poshtë dhe mund ti merrni edhe nga këtu:

Përfituesi: Kosoft Ltd.

Emri i Bankës: TEB Bank Sh. A.
Nr. i xhirollogarisë: 20-11-0000358348-47
SWIFT Code: TEBKXKPR

Emri i Bankës: ProCredit Bank Kosovë
Nr. i xhirollogarisë: 1110276060000136
 
Emri i Bankës: BKT Kosovë
Nr. i xhirollogarisë: 1902350382031194

  • 40 Users Found This Useful
Was this answer helpful?