Internet Marketing

Për më shumë se 5 vite të plota, K'Osoft ka filluar me platformën e parë dhe të sukseshme shqiptare për ofrimin e shërbimeve të Marketingut online, nën brendin "KosoftADS", e cila deri tani ka mbi 1,000 publikues të ndryshëm anë e mbanë botës shqiptare. Në kuadër të shërbimeve tona, kompanitë kanë nevojë të jenë prezente në treg, të përdorin Uebsajtet e optimizuara, tëa zgjerojnë imazhin e kompanisë së tyre dhe të rrisin të hyrat dhe profitet e kompanisë.

Këtu, K'Osoft dallon diametralisht nga të gjitha kompanitë tjera shqiptare:

  • - Dizajn tërheqës, inovativ dhe të avancuar
  • - Mesazhe dhe tekste të qarta dhe të kuptueshme për vizitorët,
  • - Imazhe, ilustrime dhe panele të perfeksionuara të menaxhimit

Në këtë mënyrë, K'Osoft mund të garanton suksesin e secilës kompani, për një marketing dhe kthim të investimit të me efekt dhe rritje të kompanisë.

Platforma reklamuese apo rrjeti i marketingut online KosoftAds është platformë unike dhe e vetmja në regjion që ofron shërbime të internet marketingut duke u bazuar në metodat me të avancuara dhe bashkëkohore, ku klienti dhe përfitimet e tij nga kjo platformë janë në qendër të vëmendjes sonë.

Platforma e KosoftADS bazohet në metodën "Paguaj për Klik"(PPC/Pay per Click), që do të thotë se ju paguani vetëm atëherë kur vizitorët e faqeve të rrjetit tonë reklamues, klikojnë në reklamën tuaj dhe interesohen për produktet dhe shërbimet e ofruara, që nënkupton se reklama juaj shfaqet gjatë gjithë kohës por llogaria juaj shpenzohet vetëm atëherë kur reklama klikohet.

Reklama juaj do të shfaqët në më shumë se 100 web faqe shqiptare, të cilat numërojmë rreth 1 milion vizitor unik në ditë (Shtator 2012).

Për më shumë informacione, ju lutemi vizitoni www.kosoftads.com apo kontaktoni në ads@kosoft-ads.com ose plotësojeni formularin në këtë link